Członkowie Klubu

   
1. Baranowski Krzysztof
2. Konkolski Richard
3. Puchalski Zbigniew
4. Chmielewska Barbara
Jaworski Kazimierz
Przybysz Jerzy
7. Kowalski Zygmunt
8. Brancewicz Antoni
9. Ryżewski Eugeniusz
10. Przysiecki Włodzimierz
Kiełpiński Robert
Góralski Władysław
13. Sokołowski Andrzej
14. Zaremba Wiesław
Siudy Jerzy
16. Karpiński Jerzy
17. Marczak Andrzej
Cisek Stanisław
19. Rakowicz Jerzy
20. Paska Zdzisław
21. Kęszycki Michał
22. Weber Andrzej
23. Szemraj Marian
Żmuda-Trzebiatowski Jan
25. Boguniewicz Stefan
Madeja Jerzy
27. Andruszkiewicz Zbigniew
28. Jaskuła Henryk
29. Grochal Teofil
30. Jacobson Wojciech
31. Sobieski Marek
32. Chojnowska-Liskiewicz Kr.
33. Śliwiński Roger
Gogołkiewicz Czesław
35 Charkiewicz Janusz
36 Krupski Wojciech
37. Cołojew Jerzy
38. Tomaszewski Roman
39. Lewicki Mieczysław
40. Rokicki Henryk
Mączka Ludomir
42 Kisłowski Romuald
43 Uznański Stanisław
44. Krautschneider Rudolf
Remiszewska Teresa
46 Rogowski Zbigniew
Zając Edward
48 Kałuża Henryk
50 Pritzkow Ralf
51 Wojciechowski Andrzej
52 Kowalczyk Radosław
53 Szypka Krystian
54 Szymański Cezary
55 Zieliński Jacek
56 Turniak Sławomir
57 Ziemba Maciej
58 Długajczyk Jolanta
59 Stachoń Edward
60 Lewenstein Marek
61 Kuśmider Jerzy
62 Byliński Włodzimierz
 63  Andrzej Kopytko
  Członkowie Wspierający
1 Stelmarczyk Piotr