Historia Klubu

Klub Żeglarzy Samotników powstał w dniu 03.08.1975 roku z inicjatywy
„Głosu Szczecińskiego”i przy współpracy „Głosu Wybrzeża” oraz Jacht Klubu
Wyższej Szkoły Morskiej.

Na zew redakcji, reprezentowanej przez redaktora Tadeusza Kaweckiego, stawiło
się w Ośrodku Sportów wodnych Stoczni im. A.Warskiego na pierwsze spotkanie 16
żeglarzy samotników: Jerzy Siudy, Zygmunt Kowalski, Eugeniusz Ryżewski, Andrzej
Sokołowski, Kazimierz Jaworski, Jerzy Przybysz, Wiesław Zaremba, Antoni
Brancewicz, Robert Kiełpiński, Barbara Chmielewska, Richard Konkolski,
Krzysztof Baranowski, Władysław Góralski, Jerzy Karpiński, Włodzimierz
Przysiecki, Zbigniew Puchalski.