Klub

Klub Żeglarzy Samotników powstał w dniu 03.08.1975 roku z inicjatywy
„Głosu Szczecińskiego”i przy współpracy „Głosu Wybrzeża” oraz Jacht Klubu
Wyższej Szkoły Morskiej.
I działa do diś ….