ZA NAMI SEZON 2015 ROKU

W niedzielę, 31 stycznia br w Starej Rzeźni na szczecińskiej Łasztowni odbyło się doroczne sprawozdawcze zebranie klubowe. Klub Żeglarzy Samotników nie rozwija własnej działalności sportowej lub organizacyjnej, lecz jest stowarzyszeniem zaprzyjaźnionych żeglarzy, akceptujących klubowe motto oraz spełniających statutowe warunki członkostwa. W trakcie zebrania przypomniano przede wszystkim niektóre ubiegłoroczne osiągnięcia i wydarzenia związane z aktywnością członków KŻS. Wśród nich:

● Tytuł Żeglarza Roku przyznany przez ZOZŻ Mirosławowi Lewińskiemu za wokółziemski rejs

    jachtem „Ulisses”

● Trzecia już edycja regat Bitwy o Gotland,organizowanych przez Krystiana Szypkę i Jacka

    Zielińskiego, a odbywających się pod patronatem Klubu Żeglarzy Samotników. Impreza ciesząca

    się rosnącą popularnością. Otrzymała licencję ISAF/PZŻ Mistrzostw Polski Samotników.

● Honorowe dyplomy PZŻ i ZOZŻ za 50 lat pełnienia kapitańskiej wachty w stopniu jkżw

   otrzymali: w roku 2015 Zygmunt Kowalski, a w styczniu br Krzysztof Baranowski, Wojciech

   Jacobson i Jerzy Karpiński

● Prowadzony przez Włodzimierza Przysieckiego jacht „Olander”po raz trzeci z rzędu wygrał w

   dorocznych duńsko-niemieckich regatach oldtimerów.

● Decyzją Zarządu ZOZŻ honorowy medal „70 Lat Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim”

   otrzymali: Antoni Brancewicz,  Janusz Charkiewicz, Wojciech Jacobson, Zygmunt Kowalski,

   Mieczysław Lewicki, Włodzimierz Przysiecki, Zbigniew Andruszkiewicz.

● Jerzy Kuśmider otrzymał Złoty Krzyż Zasługi RP „za wybitne zasługi w działalności na rzecz

   środowisk polonijnych oraz za rozwijanie polskiego żeglarstwa w Kanadzie.”

● W roku 2015 oddane zostały żeglarzom cztery tzw. zakątki wodne. W staraniach o ich budowę

    znaczący szczególnie zaangażowani byli Mieczysław Lewicki i Zygmunt Kowalski, a

    zaprojektował je Zbigniew Andruszkiewicz.

● Janusz Charkiewicz zajmował się m.in. organizowaniem uroczystości związanych z

    rozpoczęciem i zakończeniem szczecińskiej wyprawy „Narwik 2015” jachtu „Stary”  poza krąg

    polarny

● Wojciech Jacobson odsłonił na Alei Żeglarzy pomnik Ludomira Mączki

● Janusz Charkiewicz został uhonorowany pamiątkową tablicą na Alei Żeglarzy w Nowym

   Warpnie. Wcześniej w ten sposób uhonorowani już zostali: Krzysztof Baranowski,  Antoni

    Brancewicz, Wojciech Jacobson.

● Henryk Kałuża został wybrany na funkcję wiceprezesa Klubu Kapitanów Jachtowych

● Radosław Kowalczyk, jako jedyny dotąd Polak,  po raz drugi zakwalifikował się do udziału w regatach Mini Transat 2015. Niemal natychmiast po uratowaniu  (zatonięciu jachtu na oceanie), zadeklarował chęć wystartowania w kolejnych Mini Transat

W trakcie zebrania, Janusz Charkiewicz w imieniu Zarządu ZOZŻ wręczył Włodzimierzowi Przysieckiemu przyznany mu medal „70 Lat Żeglarstwa Polskiego na Pomorzu Zachodnim”.

Michał Kęszycki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej KŻŚ odczytał protokół, w którym KR nie wniosła żadnych zastrzeżeń merytorycznych ani formalnych do działalności Zarządu KŻS

W dyskusji wiele uwagi poświęcono zasygnalizowanemu przez Radka Kowalczyka znaczeniu perfekcyjnego przestrzegania w samotnej żegludze kwestii bezpieczeństwa, w tym procedur postępowania rekomendowanych przez organizatorów Min Transat.

Zygmunt Kowalski

Medal 70-lecia dla W. Przysieckiego

PIOTR ZORGA

PUCHAR BIITWY O GOTLAND I PROPORCZYK KŻS

CALBUD i RADEK

TOTEM